Woman secret "Baby" jednokrokový tyčinkový tehotenský test 2v1 Zväčšiť

Woman secret "Baby" jednokrokový tyčinkový tehotenský test 2v1

nové

Vysokokvalitný tehotenský test vo forme tyčinky, zisťuje prítomnosť HCG hormónu v moči na úrovni 10mlU/ml pre skoré zisťovanie gravidity. Vysoká citlivosť testu a jeho presnosť Vám pri správnom použití testu umožní zistiť Vaše tehotenstvo už 5-7 dní po počatí. Test je možné použiť v priebehu celého dňa.

www.womansecret.sk

Viac detailov

Žiadne vernostné body pre tento produkt.


5,40 €

Žiadne vernostné body pre tento produkt.


Detaily

Kedy môžete test použiť?

5-7 dní po počatí

Prevedenie testu

1. Test aplikujte pri izbovej teplote. Otvorte ochranný obal a vyberte testovaciu tyčinku. Odstráňte farebný kryt, aby ste odkryli absorbčnú časť tyčinky.

2. Tyčinku uchopte tak, aby absorbčná časť smerovala nadol. Nasmerujte absorbčnú časť tyčinky  priamo do prúdu moču, až pokiaľ nie je úplne nasiaknutá (min. 10 sekúnd). Nepriepustná fólia v kontrolnom okienku zabráni priamemu styku s tekutinou.

3. Vzorku moču môžete odobrať aj do čistej nádoby a absorbčnú časť tyčinky ponorte do odobratej vzorky na 10 sekúnd.

4. Položte testovaciu tyčinku na podložku a nasaďte naspäť na absorbčnú časť ochranný kryt.

5. Počkajte, pokým sa v kontrolnom okienku objavia farebné čiarky. V závislosti od koncentrácie HCG hormónu sa výsledky môžu ukázať do 40 sekúnd. Kompletný výsledok by mal byť viditeľný do 5 minút. Nikdy nezisťujte výsledok testu po dlhšej dobe ako 10 minút od aplikácie vzorky moču.

Vyhodnotenie výsledku testu:

Negatívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku vedľa "C" objaví len jedna čiarka, znamená to, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostavila, zopakujte test s novou tyčinkou.

Pozitívny výsledok: Pokiaľ sa v kontrolnom okienku objavia dve farebné čiarky vedľa "C" aj "T", znamená to, že ste tehotná. HCG hormón bol detekovaný vo Vašom moči. Jedna čiarka môže byť svetlejšia ako druhá, čo však nemá žiadny vplyv na pozitívny výsledok.

Chybný výsledok: Ak sa v kontrolnom okienku nezobrazí žiadna čiarka, test bol vykonaný chybne. Test opakujte s novou tyčinkou.

www.womansecret.sk

7 ďalšie produkty v rovnakej kategórii

Na stiahnutie